KAKAOVÝ VÝSKUM

3

Rozhovor s pani RnDr. Iveta Bernátovou , DrSc. Vedúca oddelenia experimentálnej hypertenzie, ÚNPF, CEM SAV Centrum experimentálnej medicíny SAV Ústav normálnej a patologickej fyziológie

S pani RnDr. Ivetou Bernátovou sme sa stretli úplnou náhodu na jednom podujatí odrodového slovenského víno priamo vo vinohradoch pri Pezinku. Náhodnou diskusiou o antioxidantoch v hrozne a víne sme prešli k mojej srdcovej téme antioxidantov, polyfenolov prítomných v kakae a v čokoláde.

Postupným rozprávaním som zistila, že táto téma nie je ani zďaleka  „vzdialená“ našim slovenským vedcom a už vôbec nie je tým, ktorý pracujú na bratislavskej SAV (Slovenská Akadémia Vied). Práve v  Centre experimentálnej medicíny SAV na Ústave normálnej a patologickej fyziológie pracuje pani Bernátová. Na vínkovom podujatí sme sa úprimne nevedeli dorozprávať a tak sme si dohodli neformálne stretnutie na pôde SAV, kde sme si vyhradili 3 hodiny na detailnú diskusiu ohľadom ich výskumu. Tento výskum bol upriamený na jeden z množstva polyfenolov, ktorý sa v kakae nachádza a volá sa epikatechín. Epikatechín má významnú funkciu pre našu kardiovaskulárnu a obehovú sústavu. Ovplyvňuje náš krvný tlak, ako aj priechodnosť ciev. Výskumný projekt trval 3 roky a bol aplikovaný na laboratórnych potkanov i študentov medicíny a technológií pod dohľadom tímu pani Bernátovej. Študenti dostávali denný prísun 80% čokolády v množstve 60g. Potkani, ktorí boli rozdelený do troch skupín podľa ich charakteru na: hypertezných, hranične hypertezných  a bez hypertenzie. Výskum prebiehal na mladších i starších vekových skupinách potkanov, pričom sa čistý epikatechín pridávala do potravy potkanom. Významná zmeny boli pozorované hlavne u starších hypertenzných potkanov, ale samozrejme aj u mladších. Epikatechín ako jeden z flavonoidov má úžasne rýchlu metabolizáciu, teda vstrebávanie. Ich výskum preukázal, že už po 15 minútach môžeme sledovať jeho účinky avšak treba ho dopĺňať pravidelne, nakoľko prichádza k jeho úžasne rýchlemu vstrebaniu.  Podporuje tvorbu oxidu dusnatého, ktorý má funkciu tvorby cievnych stien. Veľkou škodou je, že v našej zemepisnej šírke nemáme kakao zaradené do každodennej stravy, ako to je v Latinskej Amerike, hlavne u indiánskej populácie. 

Študenti z Medicíny (dievčatá) a (chlapci) FITKY a FEIKY) boli testovaní aj pri mentálnom strese – mentálna aritmetika – odrátavania čísiel v rade pri nátlaku. Študenti dostávali 60 g horkej 80% čokolády bežnej dostupné v supermarkete a ako kontrolnú vzorku použili mliečnu čokoládu tej istej značky. 

Ukazuje sa, že čím je vyšší podiel epikatechínu v kakaových výrobkov, tým väčší pozitívny efekt vytvára na náš organizmus, či už je to relaxačný, antistresový účinok alebo pri kardiovaskulárnych ochoreniach a problémoch s krvným tlakom. Avšak princíp nie len vo množstvách samotného epikatechínu,ale aj v jeho pravidelnom užívaní. To znamená, že zaradenie vysokopercentnej čokolády, kakaa a kakaových bôbov do našej stravy, je tým najsprávnejším spôsobom pre dosiahnutie, čo najlepších protizápalových a antistresových efektov pre naše telo. Tento typ zápalu je skôr infekčného charakteru, kakao práve podporuje tvorbu tých génov, ktoré ovplyvňujú produkciu protizápalových markerov. Obdobne ako veľmi známy indiánsky kmeň Kuna, kde pijú niekoľko šálok pravého kakaa denne. Jeho obyvatelia vôbec netrpia civilizačnými ochoreniami ani problémami s krvným tlakom. Práve ich vynikajúci zdravotný stav upriamil amerických vedcov na účinky kakaa, ktoré oni pravidelne konzumujú vo svojej strave hlavne ako nápoj pripravených priamo z kakaových bôbov. 

Epikatechín prítomný v kakae prispieva k relaxácií ciev, to znamená, že sa cieva roztiahne, krvný obeh je posilnený, viac okysličený a my sa cítime tým pádom lepšie, menej unavený a naša koncentrácia a výkonnosť narastá. A naviac zlepšuje vlastnosti červených krviniek, hlavne ich  deformabilitu, čo znamená schopnosť meniť svoj tvar pri priechode cez kapiláry, čim „flexibilnejšia“ je tým je naše srdiečko menej zaťažované. 

Epikatechín nie je len výnimočnám polyfenolom pre krvný tlak a  kardiovaskulárne ochorenia,ale i našu nervová sústavu a hlavne mozog, pretože okysličenie mozgu je možno aj dôležitejšie ako srdca. Lepšie okyslečenie mozgu predchádza závažným ochoreniam kognitívneho charakteru ako demencia, Alzheimer, postupná strata pamate, pokles kognitívných schopností a podobne. 

Kakao má aj stimulújuci účinok zložku, ktorá nás „ pohodovo nabudí“. Možno sa niektorá pýtajú, ako reraguju na theobromín deti a či tým pádom budem mať problém zaspať? Podľa štúdií sa postupne ukazuje, že tí, čo majú zvýšenú citlivosť na kofein, môžu mať aj väčsiu citlivosť na teobromín, stimulant prítomný v kakau, avšak záleží aj na konzumácií iných potravín pred požitím kakaa, ako rôznych cukroviniek, kde je vysoký obsah cukru a podobne. V každom prípade pre väčšinu ľudí latinčine sa kakao nazýva „ theobroma cacao“ asi nie len náhodou ?.